Bijbelse onderwerpen, Vanaf 6 jaar, Andrea van Hartingsveldt-Moree

Serie ‘Komt kinderen’ deel 1 Leert van Mij (Andrea van Hartingsveldt-Moree)

In deze serie wordt op eenvoudige wijze de bijbelsebegrippen uitgelegd aan de hand van een Bijbelgedeelte (deel 1), het Onze Vader op een eenvoudige manier uitgelegd (deel 2), de tien geboden uitgelegd (deel 3), de kerkgang en het gemeente zijn behandeld en verschillende onderwerpen van de eredienst uitgelegd (deel 4). Leeftijd ca. 6-12 jaar. Prijs 13,95.

Deel dit boek via:
Bijbelse onderwerpen, Vanaf 6 jaar, Andrea van Hartingsveldt-Moree

Serie ‘Komt kinderen’ deel 2 Bidt tot Mij (Andrea van Hartingsveldt-Moree)

In deze serie wordt op eenvoudige wijze de bijbelsebegrippen uitgelegd aan de hand van een Bijbelgedeelte (deel 1), het Onze Vader op een eenvoudige manier uitgelegd (deel 2), de tien geboden uitgelegd (deel 3), de kerkgang en het gemeente zijn behandeld en verschillende onderwerpen van de eredienst uitgelegd (deel 4). Leeftijd ca. 6-12 jaar. Prijs 13,95.

Deel dit boek via:
Bijbelse onderwerpen, Vanaf 6 jaar, Andrea van Hartingsveldt-Moree

Serie ‘Komt kinderen’ deel 3 Hoort naar Mij (Andrea van Hartingsveldt-Moree)

In deze serie wordt op eenvoudige wijze de bijbelsebegrippen uitgelegd aan de hand van een Bijbelgedeelte (deel 1), het Onze Vader op een eenvoudige manier uitgelegd (deel 2), de tien geboden uitgelegd (deel 3), de kerkgang en het gemeente zijn behandeld en verschillende onderwerpen van de eredienst uitgelegd (deel 4). Leeftijd ca. 6-12 jaar. Prijs 13,95.

Deel dit boek via:
Bijbelse onderwerpen, Vanaf 6 jaar, Andrea van Hartingsveldt-Moree

Serie ‘Komt kinderen’ deel 4 Komt tot Mij (Andrea van Hartingsveldt-Moree)

In deze serie wordt op eenvoudige wijze de bijbelsebegrippen uitgelegd aan de hand van een Bijbelgedeelte (deel 1), het Onze Vader op een eenvoudige manier uitgelegd (deel 2), de tien geboden uitgelegd (deel 3), de kerkgang en het gemeente zijn behandeld en verschillende onderwerpen van de eredienst uitgelegd (deel 4). Leeftijd ca. 6-12 jaar. Prijs 13,95.

Deel dit boek via:
Bijbelse onderwerpen, Vanaf 7 jaar, Diverse schrijvers

Serie ‘Kind en gebed’ Hij hoort je Deel 2 (V. Velthuizen)

In dit tweede deel uit de driedelige serie ‘Kind en gebed’ wordt aan de hand van verhalen over de dagelijkse gebeurtenissen in een gezin uitleg gegeven over de betekenis van het gebed. Vanaf 7 jaar. Vanaf 6 euro. Deel 1 ‘Je mag zelf bidden’ door Marianne Witvliet is uitverkocht. Deel 2 ‘Hij hoort je’ door V. Velthuizen Deel 3 Hij leert je bidden’ door J.C. Weststrate

Deel dit boek via:
Bijbelse onderwerpen, Vanaf 10 jaar, Diverse schrijvers

Serie ‘Kind en gebed’ Hij leert je bidden Deel 3 (J.C. Weststrate)

In dit derde deel uit de driedelige serie ‘Kind en gebed’ wordt aan de hand van verhalen uit de kerk of zendingsgeschiedenis uitleg gegeven over de betekenis van het gebed. Vanaf 10 jaar. Vanaf 6.50 euro. Deel 1 ‘Je mag zelf bidden’ door Marianne Witvliet is uitverkocht. Deel 2 ‘Hij hoort je’ door V. Velthuizen Deel 3 Hij leert je bidden’ door J.C. Weststrate

Deel dit boek via:
Waargebeurde verhalen, Vanaf 5 jaar, Kerkgeschiedenis, C. van Rijswijk

Serie ‘Op weg naar het Vaderhuis’ (C. van Rijswijk)

In deze serie worden verschillende personen uit de kerkgeschiedenis beschreven. Om voor te lezen vanaf ongeveer 5 jaar. Om zelf te lezen vanaf 7 jaar. Prijs 6,95 per boekje. De serie bestaat uit de volgende delen: Deel 1: Maarten wijst de weg (Maarten Luther) Deel 2: Jij moet helpen, Johan (Johannes Calvijn) Deel 3: John is niet bang (John Knox) Deel 4: Meester Hus is dapper (Johannes Hus) Deel 5: Het geheim van Guido (Guido de Brès) Deel 6: John de vriend van de indianen (John Eliot) Deel 7: Jan, de mandenmaker van Alkmaar (Jan Arents) Deel 8: De dokter en zijn zwarte kinderen (Johannes van der Kemp) Deel 9: Petrus en de vrome vorst (Petrus Datheen) Deel 10: De beroemde ketellapper (John Bunyan) Deel 11: Augustinus wil wijs worden (Aurelius Augustinus) Deel 12: Jan de Bakker (Jan de Bakker) Deel 13: William de kolendrager (William Huntington) Deel 14: Een…

Lees verder

Deel dit boek via:
Waargebeurde verhalen, Vanaf 6 jaar, Diverse schrijvers

Haar Benny (Janneke Wiegers)

Benny en Nelly Bates zwerven elke dag door de straten van het 19de-eeuwse Liverpool. Door lucifers te verkopen proberen ze genoeg geld bij elkaar te scharrelen om eten te kunnen kopen. Want als ze na een natte, koude dag op straat ’s avonds thuiskomen, wacht hen geen lekkere maaltijd, geen warme kachel, geen liefde. Nelly droomt vaak van een betere wereld, maar wat dat precies inhoudt, weet ze niet. Benny denkt nergens over na. Hij werkt hard en heeft alles voor zijn zusje over. Als Benny en Nelly besluiten van huis weg te lopen, maken ze kennis met Joe Wrag en Betty, die hen over God vertellen. En als ze een keer een kerk binnenlopen, weet Nelly meteen: dit is waar ik altijd van gedroomd heb. Op heel verschillende manieren spreekt de HEERE tot het hart van Nelly, van Benny, van oude Joe, zodat ze overtuigd raken van Zijn liefde…

Lees verder

Deel dit boek via: