Bijbelse verhalen, Vanaf 4 jaar, Serie 'Lees je mee', Laura Zwoferink

Serie ‘Lees je mee’ Volg Mij – De Heere Jezus begint Zijn werk op aarde (Laura Zwoferink)

Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen, om zelf over na te denken of om samen over te praten. Voorlezen vanaf 4/5 jaar, om zelf te lezen vanaf 7 jaar. Prijs per deel 10,50. Serie ‘Lees je mee’: In het begin schiep God de hemel en de aarde Noach – Veilig in de ark Abraham – Op reis naar het beloofde land In de stal van Bethlehem Volg mij – De Heere Jezus begint Zijn werk op aarde De goede Herder

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Vanaf 4 jaar, Serie 'Lees je mee', Laura Zwoferink

Serie ‘Lees je mee’ De goede Herder (Laura Zwoferink)

Zie je die schapen?Wat zijn het er veel!Als het avond is,brengt de herder ze naar de schaapskooi. Lees je mee? Dit boek gaat over de Heere Jezus. Hij is de goede Herder! Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen. Om zelf over na te denken of om samen over te praten. Lees je mee? is een serie leesboeken van Laura Zwoferink over de hele Bijbel. De serie is ook geschikt voor beginnende lezers. Voorlezen vanaf 4 jaar, zelf lezen vanaf 7 jaar. Prijs 10,50. Serie ‘Lees je mee’: In het begin schiep God de hemel en de aarde Noach – Veilig in de ark Abraham – Op reis naar het beloofde land In de stal van Bethlehem Volg mij – De Heere Jezus begint Zijn werk op aarde De goede Herder

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Vanaf 2 jaar, Serie 'Luister eens!', Erica Stuut

Serie Luister eens! Deel 1: Wat een wonder (Erica Stuut)

Wat een wonder is deel 1 in de serie ‘Luister eens!’. In deel 1 gaat het over drie wonderen die de Heere Jezus deed. De bruiloft te Kana, de opwekking van de jongeling te Naïn en de wonderlijke visvangst. De verhalen in deze drie deeltjes zijn geschreven voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Ook heel geschikt voor peuters/jonge kinderen. Elk verhaal sluit af met een bijpassende psalm. Kartonboekjes. Prijs per deeltje 9,95

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Vanaf 2 jaar, Serie 'Luister eens!', Erica Stuut

Serie Luister eens! Deel 3: Heel bijzondere verhalen (Erica Stuut)

In deel drie worden drie gelijkenissen beschreven. De goede Herder, De barmhartige Samaritaan en De vijf wijze en vijf dwaze maagden (meisjes). De verhalen in deze drie deeltjes zijn geschreven voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Ook heel geschikt voor peuters/jonge kinderen. Elk verhaal sluit af met een bijpassende psalm. Kartonboekjes. Prijs per deeltje 9,95

Deel dit boek via:
Bijbelse dagboekjes, Vanaf 4 jaar, Gertude de Regt

Elke dag nieuw ‘Samen lezen uit de Bijbel’ (Gertrude de Regt)

Een prachtig bijbels dagboek! Elke week heeft een Bijbeltekst en psalmversje om aan te leren. Dit dagboek is speciaal geschreven voor kleuters. Bij elke dag  zijn enkele bijbelverzen opgenomen om te lezen, daarnaast wordt in eenvoudige woorden verteld wat dit gedeelte inhoudt. Passend bij de beleving van de kleuter, de toepassing zit vooral in de vragen. Bij iedere dag zijn een of meerdere gespreksvragen opgenomen. Op deze manier oefenen ouders en kind op een natuurlijke manier het gesprek rondom de Bijbel. Voor kinderen van ongeveer 4-7 jaar. Prijs 14,90

Deel dit boek via:
Bijbelse dagboekjes, Vanaf 4 jaar, Diverse schrijvers

Luister! Dagboek voor kinderen 4+ (Diverse schrijvers)

Met dit dagboek denk je na over dat wat je leest in de Bijbel. Over Wie God is en over Zijn boodschap voor jou. De Heere Jezus heeft gezegd: ‘Laat de kinderen tot Mij komen.’ Je kent dat verhaal wel. Er worden kinderen bij Jezus gebracht. Hij wil de kinderen zegenen. Ook jou. Dit dagboek is geschreven met het doel en het gebed dat je God (beter) leert kennen en dat je Hem zult liefhebben en dienen. Leeftijd van 4 jaar. Prijs 14.90.

Deel dit boek via:
Bijbelse dagboekjes, Vanaf 5 jaar, H. van Dam

In het kort (H. van Dam)

Verder denken en praten over de Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen. De auteur heeft bij alle 375 verhalen uit zijn Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen een stukje geschreven. Daarin geeft hij in het kort de kern van ieder verhaal weer. De stukjes zijn voorzien van een afbeelding en van een vraag, om eventueel een gesprekje op gang te brengen. Voor kinderen vanaf 5 jaar. Prijs 14.90.

Deel dit boek via: