Bijbelse verhalen, Vanaf 4 jaar, Ditteke den Haan

Serie ‘Bijbelleesboekjes’ (Ditteke den Haan)

Deze serie Bijbelleesboekjes bestaat o.a. uit de volgende delen: De schepping, Adam en Eva, Noach, Abraham en Izak, Jozef, Pascha in Egypte, Psalmen, Kerst 1, Kerst 2, Wonderen van de Heere Jezus 1, Wonderen van de Heere Jezus 2, Gelijkenissen van de Heere Jezus en Het lijden van de Heere Jezus. Op een eenvoudige wijze wordt de Bijbelse geschiedenis verteld. Links staat de tekst om (voor) te lezen. De rechter bladzijden zijn bedoeld als verwerking van de tekst zoals een kleurplaat, puzzel, lied. Om voor te lezen vanaf 4 jaar; om zelf te lezen vanaf 6 jaar. Prijs 4,50 per boekje.

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Kerst, Vanaf 3 jaar, Willemieke Kloosterman-Coster

De boom van Isaï ‘Uitzien naar het Kerstfeest’ (Willemieke Kloosterman–Coster en Anneke Kloosterman–van der Sluys)

De Adventstijd is als vanouds een periode om uit te zien naar het Kerstfeest. Dit boekje is een eenvoudig hulpmiddel om daarbij te gebruiken in het gezin. Het boekje bevat 30 dagboekstukjes met een bijbehorend Schriftgedeelte, gespreksvragen en een symbool. Het symbool laat zien welke weg God ging met Zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe wij ook vandaag nog mogen uitzien naar Zijn wederkomst. Leeftijd 3-8 jaar. Prijs 9,95

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Vanaf 5 jaar, C. van Rijswijk

Serie ‘Het Woord van de Koning’ (C. van Rijswijk)

Serie “Het Woord van de Koning” Een hele serie boekjes over personen uit de Bijbel. Om voor te lezen vanaf 5 jaar en om zelf te lezen vanaf ongeveer 7 jaar.  6,95 per deeltje. De serie bestaat uit de volgende delen: Deel 1: Adam en Eva in het paradijs Deel 2: Het offer van Abraham Deel 3: Het leven van Lot Deel 4: Gideon blaast de bazuin Deel 5: Debóra, een moedige vrouw Deel 6: Hanna, een biddende moeder Deel 7: David en reus Goliath Deel 8: Mefibóseth, de kreupele prins Deel 9: Elisa, de man Gods Deel 10: Daniël in de leeuwenkuil Deel 11: Jona en de grote vis Deel 12: Esther en de gouden staf Deel 13: Job looft tóch God! Deel 14: Het Kindeke en Zijn ster Deel 15: De blinde Bartimèüs Deel 16: Lazarus, kom uit! Deel 17: De moordenaar aan het kruis Deel 18: De…

Lees verder

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Vanaf 7 jaar, Diverse schrijvers

De val van Jeruzalem en de wederopbouw van de tempel (Margreet Bunt)

Veel Bijbelverhalen zijn erg bekend, maar er zijn ook Bijbelverhalen die niet zo bekend zijn. In dit boek wordt verteld over de profeten Amos, Habakuk, Jeremia, Haggaï en Zacharia. Centraal thema in deze geschiedenissen is de val van Jeruzalem en de wederopbouw van de tempel. De verhalen worden op een boeiende manier verteld. De illustraties geven een prachtig beeld en sluiten heel mooi aan bij de tekst. In kaderteksten wordt bovendien nog achtergrondinformatie gegeven. Voor kinderen vanaf 7 jaar. Prijs 14,90

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Vanaf 8 jaar, Ada Schouten-Verrips

Serie ‘Werkers in de Wijngaard’ (Ada Schouten-Verrips)

Deze serie beschrijft personen uit de Bijbel. In ieder deel staan aan het eind van elk hoofdstuk denk en doe opdrachten. Geschikt vanaf 8 jaar. Prijs 9,95 per deel. Deze serie bestaat uit drie delen: Deel 1: Nehemia een man van gebed Nehemia is een vrij onbekende persoon uit de Bijbel. We weten hooguit dat hij de schenker van de koning was, en naar Jeruzalem terug mocht. Deel 2: Maria de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus, is misschien wel de bekendste moeder van heel de wereld. In dit boek wordt ze getekend als een vrouw die veel genade van de Heere kreeg, maar wel mens bleef. Deel 3: Hizkia, koning van de zonnewijzer Als Hizkia koning wordt van het tweestammenrijk, ziet het er in Juda niet zo mooi uit. Hizkia’s vader heeft de afgoden gediend. De gevolgen zijn merkbaar. Maar Hizkia kiest door genade een andere weg:…

Lees verder

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Kerst, Vanaf 4 jaar, Laura Zwoferink

Het Koningskind geboren (Laura Zwoferink)

Prachtig (voor)leesboek over het kerstevangelie. In 13 verhalen met mooie illustraties wordt het kerstverhaal verteld. Aan het einde van elk verhaal staat een vraag om over door te praten, dat maakt het boek heel geschikt voor gebruik in het gezin in de dagen rond Kerst. Om voor te lezen aan kinderen vanaf 4 jaar, oudere kinderen kunnen het boek zelf lezen. Prijs 8,90.

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Kerst, Vanaf 4 jaar, Andrea van Hartingsveldt-Moree

Serie ‘Wijzer’ deel 1 Wijzer op weg naar het Kerstfeest (Andrea van Hartingsveldt-Moree)

Dit gezinsdagboek wil helpen om als gezin bewust naar het kerstfeest toe te leven. Het geeft vanaf de eerste adventszondag tot en met nieuwjaarsdag een Bijbelgedeelte om te lezen, korte uitleg, een psalm om te zingen en gespreksvragen. Er is rekening gehouden met verschillende leeftijden. Inclusief kleurplaat, knutselwerkje. Prijs 14,95

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Pasen, Vanaf 3 jaar, Willemieke Kloosterman-Coster

De weg naar Golgotha. Uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen (Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys)

Op weg naar Golgotha bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. Iedere week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Om de lijdensweg dicht bij kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat, die uitkomt bij het kruis en het lege graf. Prijs 13,95 Leeftijd 3-8 jaar

Deel dit boek via:
Bijbelse verhalen, Pasen, Vanaf 4 jaar, Andrea van Hartingsveldt-Moree

Serie ‘Wijzer’ deel 2 Wijzer op weg naar het Paasfeest (Andrea van Hartingsveldt-Moree)

Dit gezinsdagboek wil helpen om als gezin bewust naar het paasfeest toe te leven. Het geeft vanaf de eerste lijdenszondag tot en met 2de paasdag een Bijbelgedeelte om te lezen, korte uitleg, een psalm om te zingen en gespreksvragen. Er is rekening gehouden met verschillende leeftijden. Inclusief kleurplaten, lijdensweek kalender en bouwplaat Prijs 14,95

Deel dit boek via: