Waargebeurde verhalen, Vanaf 11 jaar, Zendingsverhalen, Diverse schrijvers

Stromen van zegen (J. Kranendonk-Gijssen)

Wat een les moest James Fraser telkens opnieuw leren. Niet hij, maar de Heere zorgde voor de voortgang van het zendingswerk in China. Wat heeft de Heere het werk dwars door alle onmogelijkheden heen gezegend! Door beproevingen, eenzaamheid, moedeloosheid en uitputting. Tegen het woeden van de duivel in. Naast verdriet en teleurstelling was er ook vreugde. Welk een onuitsprekelijke blijdschap als de Heere gaf dat mensen zich gewonnen gaven aan de enige Zaligmaker Jezus Christus! Als gezinnen hun demonenplanken verbrandden. Welk een vreugde om mensen verlost te zien van angst en zich te zien verheugen in God. Het geheim van het werk van James Fraser was een tere omgang met zijn Zender en een thuisfront in Engeland dat volhardde in gelovig gebed. De Heere verhoorde hun gebeden alleen om Jezus’ wil. Christus heeft ook Lisu’s gekocht met Zijn dierbaar bloed. Prijs 9,95.

Deel dit boek via:
Waargebeurde verhalen, Vanaf 9 jaar, J. Bout en N.J. Spaan

Matthew Henry Een schatgraver in stilte (J. Bout en N.J. Spaan)

Wat is het stil in de studeerkamer van dominee Henry. Ingespannen leest hij Gods Woord. Soms kijkt hij diep in gedachten voor zich uit. Dan neemt hij zijn pen, doopt hem in de inkt en begint te schrijven. Dominee Matthew Henry was een Engelse predikant. Hij leefde van 1662 tot 1714. Dominee Henry is niet zo oud geworden – 51 jaar was hij toen hij stierf – maar toch heeft hij heel veel geschreven. Hij heeft een verklaring van de Bijbel geschreven, die nu nog overal in de wereld gelezen wordt, ook in ons land. Dominee Henry leefde vanaf zijn kinderjaren dagelijks bij de Bijbel, de Heilige Schrift. En in de Bijbel vond hij steeds weer nieuwe schatten. Leeftijd vanaf 9 jaar. Prijs 9.50.  

Deel dit boek via:
Waargebeurde verhalen, Vanaf 9 jaar, J. Bout en N.J. Spaan

Het geheim van de bedelaar (J. Bout en N.J. Spaan)

John heeft er genoeg van. En goed ook! Hij laat zich niet langer door zijn vader als een kleine jongen behandelen. In een donkere nacht gaat hij er stilletjes vandoor. Op zoek naar avontuur. Dat vindt hij bij een brute roversbende. Zo begint zijn veelbewogen leven. Is dat de vrijheid die hij zoekt? Toch voelt hij er zich thuis. Totdat… John wordt in ongeveer 1570 op het landgoed van een rijke edelman geboren. Hij trouwt met Elizabeth Knox. Zij is de dochter van de bekende John Knox, de reformator van Schotland. Op 52-jarige leeftijd sterft John Welch als bedelaar. Een bedelaar? Waarom wordt hij zo genoemd? Daarin ligt het geheim! Vanaf ongeveer 9 jaar. Prijs 10.90.

Deel dit boek via:
Waargebeurde verhalen, Vanaf 9 jaar, J. Bout en N.J. Spaan

De moedige Schot (J. Bout en N.J. Spaan)

Uit het leven van John Knox. Op een galeischip zit een gevangene met boeien vastgekluisterd aan de roeiriemen. Is het een misdadiger? Nee, het is dominee John Knox uit Schotland. Waarom zit hij daar als gevangene op dat schip? Omdat hij de roomse leer een valse leer durfde te noemen. Hij was voor niemand bang, niet voor bisschoppen, niet voor koningen. Toen John Knox werd vrijgelaten, bleef hij het Evangelie verkondigen. Later werd hij de hervormer van Schotland. In 1572 is hij overleden. John Knox, de moedige Schot, zo zou je hem wel kunnen noemen. Maar was hij van zichzelf zo moedig? Nee, God gaf hem de kracht om het werk te kunnen doen in Zijn Koninkrijk. Vanaf ongeveer 9 jaar. Prijs 9,50.

Deel dit boek via:
Waargebeurde verhalen, Vanaf 9 jaar, Diverse schrijvers

Het uitgescheurde Bijbelblad (Lena Visser-Oskam)

Het uitgescheurde Bijbelblad, naverteld door Lena Visser-Oskam is een waargebeurd verhaal met een bijzondere boodschap. Een uitgescheurde Bijbelbladzijde is de aanleiding tot de bekering van de een jonge arbeidersjongen, Egbert. Egbert wordt ziek. Op zijn ziekbed krijgt hij antwoord op zijn vragen. Tenslotte mag hij zelf ingaan in de stad met de twaalf poorten en mag hij zeggen: de helft is mij niet aangezegd. Vanaf 9 jaar. Prijs 5 euro.

Deel dit boek via:
Waargebeurde verhalen, Vanaf 13 jaar, Diverse schrijvers

Een gelukkige zanger (I. Hubregtse)

Frederik, een zigeunerjongen, komt – na een zwervend leven – als stalknecht in dienst van een rijke landheer. Als deze de geniale muzikale gaven van de jongen ontdekt, wordt hij als zanger en violist aangesteld om de feesten op het landgoed op te luisteren.Het contact met een godvrezend tuinmansechtpaar mag het middel zijn tot zijn bekering. Voor Frederik wordt het onmogelijk om nog langer aan de ijdele feesten op het landgoed zijn muzikale bijdragen te leveren. De auteur is er, met Gods hulp, in geslaagd deze historische gebeurtenis uit de tijd van de Afscheiding, die hij vernam uit de mond van een ouderling uit Yerseke, aan de vergetelheid te ontrukken. Vanaf 13 jaar. Prijs 13.95.

Deel dit boek via: