Bijbelse verhalen, Vanaf 5 jaar, Serie 'Het Woord van de Koning', C. van Rijswijk

Serie ‘Het Woord van de Koning’ (C. van Rijswijk)

Serie “Het Woord van de Koning” Een hele serie boekjes over personen uit de Bijbel. Om voor te lezen vanaf 5 jaar en om zelf te lezen vanaf ongeveer 7 jaar.  6,95 per deeltje. De serie bestaat uit de volgende delen: Deel 1: Adam en Eva in het paradijs Deel 2: Het offer van Abraham Deel 3: Het leven van Lot Deel 4: Gideon blaast de bazuin Deel 5: Debóra, een moedige vrouw Deel 6: Hanna, een biddende moeder Deel 7: David en reus Goliath Deel 8: Mefibóseth, de kreupele prins Deel 9: Elisa, de man Gods Deel 10: Daniël in de leeuwenkuil Deel 11: Jona en de grote vis Deel 12: Esther en de gouden staf Deel 13: Job looft tóch God! Deel 14: Het Kindeke en Zijn ster Deel 15: De blinde Bartimèüs Deel 16: Lazarus, kom uit! Deel 17: De moordenaar aan het kruis Deel 18: De…

Lees verder

Deel dit boek via:
Bijbelse dagboekjes, Vanaf 5 jaar, H. van Dam

In het kort (H. van Dam)

Verder denken en praten over de Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen. De auteur heeft bij alle 375 verhalen uit zijn Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen een stukje geschreven. Daarin geeft hij in het kort de kern van ieder verhaal weer. De stukjes zijn voorzien van een afbeelding en van een vraag, om eventueel een gesprekje op gang te brengen. Voor kinderen vanaf 5 jaar. Prijs 14.90.

Deel dit boek via:
Bijbelse onderwerpen, Vanaf 5 jaar, Wennie Evers

De Rode Draad, De lijn van de heilshistorie in woord en beeld (Wennie Evers)

Prentenboek en Werkboek Het doel van dit boek is: Kinderen ‘de rode draad’ de lijn van de heilshistorie, die door de Bijbel loopt, laten zien en daar met hen over praten. Er wordt aandacht geschonken aan het opzoeken van teksten, zingen van psalmen, terwijl ook het lezen van de Heidelbergse Catechismus, de Geloofsbelijdenis, de Wet en de formulieren voor de bediening van de Sacramenten aandacht krijgen. De auteur is onderwijzeres voor moeilijk lerende kinderen. In het bijzonder voor hen heeft ze dit boek gemaakt, en is ook goed in het gezin te gebruiken vanaf ongeveer 5 jaar. Lees en werkboek samen 19,90.

Deel dit boek via:
Waargebeurde verhalen, Vanaf 5 jaar, Kerkgeschiedenis, C. van Rijswijk

Serie ‘Op weg naar het Vaderhuis’ (C. van Rijswijk)

In deze serie worden verschillende personen uit de kerkgeschiedenis beschreven. Om voor te lezen vanaf ongeveer 5 jaar. Om zelf te lezen vanaf 7 jaar. Prijs 6,95 per boekje. De serie bestaat uit de volgende delen: Deel 1: Maarten wijst de weg (Maarten Luther) Deel 2: Jij moet helpen, Johan (Johannes Calvijn) Deel 3: John is niet bang (John Knox) Deel 4: Meester Hus is dapper (Johannes Hus) Deel 5: Het geheim van Guido (Guido de Brès) Deel 6: John de vriend van de indianen (John Eliot) Deel 7: Jan, de mandenmaker van Alkmaar (Jan Arents) Deel 8: De dokter en zijn zwarte kinderen (Johannes van der Kemp) Deel 9: Petrus en de vrome vorst (Petrus Datheen) Deel 10: De beroemde ketellapper (John Bunyan) Deel 11: Augustinus wil wijs worden (Aurelius Augustinus) Deel 12: Jan de Bakker (Jan de Bakker) Deel 13: William de kolendrager (William Huntington) Deel 14: Een…

Lees verder

Deel dit boek via: