Waargebeurde verhalen, Vanaf 13 jaar, Zendingsverhalen, Diverse schrijvers

De indiaan met de brief (M.A. Mijnders-van Woerden)

Dit boek gaat over de weg van het Evangelie in het ondoordringbare, onherbergzame gebied in Suriname waar de Trio en Wai Wai indianen wonen. Het is een verhaal van Gods liefde en trouw. De auteur heeft persoonlijk gesproken met Elka, het vroegere Wai Wai stamhoofd, de indiaan met de Brief. Het is een ontroerend en duidelijk getuigenis van de rijke zegen op het zendingswerk. Leeftijd vanaf 13 jaar. Prijs 11,90.

Deel dit boek via:
Waargebeurde verhalen, Vanaf 13 jaar, Diverse schrijvers

Een gelukkige zanger (I. Hubregtse)

Frederik, een zigeunerjongen, komt – na een zwervend leven – als stalknecht in dienst van een rijke landheer. Als deze de geniale muzikale gaven van de jongen ontdekt, wordt hij als zanger en violist aangesteld om de feesten op het landgoed op te luisteren.Het contact met een godvrezend tuinmansechtpaar mag het middel zijn tot zijn bekering. Voor Frederik wordt het onmogelijk om nog langer aan de ijdele feesten op het landgoed zijn muzikale bijdragen te leveren. De auteur is er, met Gods hulp, in geslaagd deze historische gebeurtenis uit de tijd van de Afscheiding, die hij vernam uit de mond van een ouderling uit Yerseke, aan de vergetelheid te ontrukken. Vanaf 13 jaar. Prijs 13.95.

Deel dit boek via: