Bijbelse verhalen, Vanaf 3 jaar, Pasen, Willemieke Kloosterman-Coster

De weg naar Golgotha. Uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen (Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys)

Op weg naar Golgotha bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. Iedere week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Om de lijdensweg dicht bij kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat, die uitkomt bij het kruis en het lege graf. Prijs 13,95

Leeftijd 3-8 jaar

Deel dit boek via: