Bijbelse verhalen, Vanaf 5 jaar, Serie 'Het Woord van de Koning', C. van Rijswijk

Serie ‘Het Woord van de Koning’ (C. van Rijswijk)

Serie “Het Woord van de Koning”
Een hele serie boekjes over personen uit de Bijbel. Om voor te lezen vanaf 5 jaar en om zelf te lezen vanaf ongeveer 7 jaar.  6,95 per deeltje.

De serie bestaat uit de volgende delen:

Deel 1: Adam en Eva in het paradijs
Deel 2: Het offer van Abraham
Deel 3: Het leven van Lot
Deel 4: Gideon blaast de bazuin
Deel 5: Debóra, een moedige vrouw
Deel 6: Hanna, een biddende moeder
Deel 7: David en reus Goliath
Deel 8: Mefibóseth, de kreupele prins
Deel 9: Elisa, de man Gods
Deel 10: Daniël in de leeuwenkuil
Deel 11: Jona en de grote vis
Deel 12: Esther en de gouden staf
Deel 13: Job looft tóch God!
Deel 14: Het Kindeke en Zijn ster
Deel 15: De blinde Bartimèüs
Deel 16: Lazarus, kom uit!
Deel 17: De moordenaar aan het kruis
Deel 18: De kamerling van Candacè
Deel 19: Onèsimus, de slaaf
Deel 20: De stokbewaarde van Filippi
Deel 21: Het sterke wapen van Samuël
Deel 22: Het geheim van de sterke Simson
Deel 23: Mirjam het moedige meisje
Deel 24: De man van smarten
Deel 25: Thomas’ blijde jubel
Deel 26: Abia, de zieke prins
Deel 27: Het slavinnetje van Naäman

Deel dit boek via: